God arbejdsplads

Vi ønsker løbende at videreudvikle PJ Production som en god, sund og udviklende arbejdsplads, der giver værdi for vores medarbejdere. Det gør vi gennem fokus på sikkerhed og sundhed, antikorruption og mangfoldighed.

SIKKERHED OG SUNDHED 

Vores ni medarbejdere lægger en stor del af deres tid og energi på arbejdet. Derfor skylder vi dem en sikker og sund arbejdsplads, hvor man ikke kommer til skade, bliver slidt ned eller får stress. Vi ønsker at forbedre forholdene for medarbejdere i hele leverandørkæden. Det kommer til udtryk i vores Politik for arbejdstagerrettigheder og Politik for menneskerettigheder.

Det ligger naturligt for alle at tage hånd om arbejdsmiljøet for at forebygge arbejdsskader og slitage hos medarbejderne.

Derfor har vi også fået Arbejdstilsynets grønne smiley.

ANTI-KORRUPTION.

Korruption er kriminelt og skadeligt for samfundet. PJ Production kæmper mod korruption, hvor vi kan, og har udarbejdet en Politik for antikorruption. Antikorruption er desuden indbygget i vores Leverandør Code of Conduct og er dermed indarbejdet som et fokusområde i vores leverandørrelationer.

MANGFOLDIGHED.

PJ Production ønsker at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen både i vores egen drift og hos vores leverandører. Det er konkretiseret i vores Politik for arbejdstagerrettigheder. Vi lægger vægt på, at der er lige muligheder for alle på arbejdspladsen og i rekrutteringen af medarbejdere uanset køn, etnicitet, religion eller handicap. Vores organisation er gennemsigtig med en flad struktur og korte beslutningsveje. Vi ønsker ikke blot at overholde gældende lovgivning og internationale konventioner, men yderligere at stille vores arbejdsplads til rådighed for mennesker, der har brug for arbejdsprøvning eller et job under særlige vilkår.

© Copyright - PJ Production