CSR Strategi

De tre CSR fokusområder - bæredygtig samhandel, bæredygtig drift og god arbejdsplads -

er grundpillerne i vores CSR strategi. Hvert fokusområde har tre underemner med hver deres konkrete målsætninger.

FN’s verdensmål #12 Ansvarligt forbrug og produktion, er styrende for den måde vi implementerer alle CSR fokusområderne og underemnerne.

 

 

Du kan læse mere om vores tre fokusområder for samfundsansvar her:

-Bæredygtig samhandel

-Bæredygtig drift

-God arbejdsplads

© Copyright - PJ Production