Bæredygtig drift

Vores kerneprodukter er af stål, og med leverandører i Kina og kunder i Nordamerika og Australien er transport, klima og forurening et væsentligt ansvarlighedstema for os – både i vores egen kerneforretning og i et værdikædeperspektiv.

TRANSPORT.

Vi arbejder med ansvarlig transport ud fra tre forhold: trafiksikkerhed, miljø og klima, hvilket også kommer til udtryk gennem vores miljø- og klimapolitik.

KLIMA OG FORURENING.

I årets løb har vi udviklet en klimapolitik, hvor vi forpligter os til løbende at kontrollere og mindske vores belastning på klimaet. Bl.a. vil vi rette særlig opmærksomhed på minimering af spild, energioptimering, og mindske CO2 udledning i den daglige drift af virksomheden.
Vores elforbrug er generelt forholdsvist lavt, da vores kontor og fabrik er i nybyggede lokaler. Alle pærer er skiftet til LED, og der er automatisk lysafbrydelse i relevante lokaler, hvilket mindsker elforbruget markant. Vi opvarmer lokalerne med naturgas.

Der er allerede i dag fokus på affaldssortering og genanvendelse i vores egen drift og noget som vi i kraft af vores miljø- og klimapolitik løbende forsøger at forbedre i hele værdikæden. 

Hos PJ Production arbejder vi kontinuerligt med miljøforbedringer med henblik på at minimere spild, CO2-emission og at gøre vores processer mere effektive.


CO2-neutralt website
CO2-neutralt website

PJ Production har valgt at støtte initiativet "CO2 neutralt website", som går ud på, at virksomheder – store som små og fra alle brancher – går sammen om at neutralisere den CO2, deres hjemmesider udleder. Ordningen administreres af IngenCO2.dk, der holder til i Forskerparken i Århus. IngenCO2.dk skaber CO2-neutraliseringerne ved opførelse af nye vedvarende energikilder (f.eks. vindmøller), deltagelse i CO2-reducerende projekter (globalt) samt ved reduktion af udledningsrettigheder i EU (gøres hos Energistyrelsen).
Du kan læse mere om IngenCO2.dk her...

Dokumentation: CO2 neutralt Certifikat


Grøn smiley

PJ Production Aps har fået en grøn smiley i arbejdsmiljø - til glæde for os, og vores kunder

Dokumentation: Smiley-rapport


Til toppen

© Copyright - PJ Production